Segundo o establecido na Lei 4/2006 do 30 de xuño, de Transparencia e Boas Prácticas na Administración Pública Galega, o CIS-Madeira publica nestas páxinas os concursos públicos e procesos de selección de persoal que se encontran abertos actualmente.

Neste momento non hai ningún concurso convocado polo CIS-Madeira.

Neste momento non hai ningunha convocatoria de prazas ofertada polo CIS-Madeira.