A partir de xaneiro de 2017, a Axencia Galega de Innovación a través dos Centros de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira) e do Deseño e a Tecnoloxía (CIS-Galicia), participa no proxecto Design for Innovation financiado por Interreg Europe. Xunto con outros sete socios europeos, desenvolveremos plans de acción de deseño para mellorar a competitividade das PEME a través dun uso máis estratéxico do deseño.

O proxecto correspóndese co "Plan de acción para a innovación baseada no deseño" da Comisión Europea (2013), que recoñece o deseño como unha "ferramenta accesible para a innovación centrada no usuario e impulsada polo mercado en todos os sectores da economía" e anima ás rexións europeas para que desenvolvan os seus plans de acción para o deseño.

Mediante o intercambio de coñecemento entre as rexións participantes, identificaremos as mellores prácticas nos mecanismos de apoio ao deseño nas PEME e avaliaremos a integración de instrumentos de apoio para o deseño nos programas operativos do FEDER.

O obxectivo dos socios do proxecto é que 1.600 PEMES se benefícien de instrumentos de apoio (tanto financeiros como non financeiros) para ofrecer produtos e servizos máis innovadores, fáciles de usar e rendibles ao mercado.

Para mellorar a formulación de políticas baseadas en evidencias, monitorearemos o impacto e avaliaremos a efectividade dos mecanismos implementados durante a seunda fase de 24 meses. Compartiremos os nosos resultados durante unha conferencia de alto nivel en Bruxelas en 2021. Vémonos alí.

 

Novas do proxecto: