Dado que Erasmus+ FUTUREfacing promove a aprendizaxe baseada no traballo, e pretende estimular a innovación e o espírito emprendedor, considerouse necesario que o consorcio estivese integrado por proveedores de FP, empresas, axentes sociais, e centros tecnolóxicos.

Coordinador

 • GAIN, Axencia Galega de Innovación
 • CIS-Madeira, Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia
 • CIS-Galicia, Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía

Socios

 • DXEFPIE, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
 • BCF, Federación Británica de Acabados [British Coatings Federation], UK
 • FINSA, Financiera Maderera
 • ILVA, Industrias Químicas IVM, Italia
 • RAKVERE, Escola de Formación Profesional Rakvere Ametikool [Rakvere Vocational School], Estonia

Colaboradores

 • CFPIMM, Centro de Formación Profesional das Industrias da Madeira e Mobiliario [Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário], Portugal
 • COSMOB, Centro Tecnológico da Madeira e o Moble [Centro tecnologico per il settore legno – arredo], Italia
 • GMIT, Centro Nacional de Excelencia en Deseño de Mobiliario e Tecnoloxía [National Centre for Excellence in Furniture Design and Technology], Irlanda
 • WOODWIZE, Centro de Formación en Madeira [OpleidingsCentrum Hout], Bélgica

Ámbito