• Proxectos de investigación básica e aplicada.
  • Transferencia de tecnoloxía.
  • Promoción e difusión do coñecemento sobre o uso da madeira nas súas diversas aplicacións.
  • Formación nas áreas relacionadas coa tecnoloxía da madeira.
  • Servizos técnicos

O persoal técnico está composto por titulados superiores e medios en varias disciplinas de enxeñaría.