Aplicacións industriais da madeira de Piñeiro pinaster ofrece unha recompilación de coñecementos e experiencias acerca da transformación industrial da madeira de Piñeiro pinaster, en Galicia, Portugal e Aquitania. Estas tres rexións comparten trazos comúns, entre os que destaca unha importante proporción de superficie forestal ocupada maioritariamente pola especie Pinus pinaster subespecie atlántica.

Esta publicación foi realizada no marco do "Proxecto de cooperación técnica para o desenvolvemento das aplicacións industriais do Pinus pinaster (ATLANWOOD)" no que participaron a Federation des Industries du Bois d'Aquitaine (FIBA), la Associaçao das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), el Clúster de la Madera de Galicia (CMA), el Centre Tecnique du Bois et de l'ameublement (CTBA), el Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (CTIMM), e o propio CIS-Madeira..

Descargas

Documento Idioma Formato
Aplicacións industriais da madeira de Piñeiro pinaster Galego PDF [18.509 KB]
Aplicaciones industriales de la madera de Pino pinaster Castellano PDF [12.592 KB]
Industrial applications of Pinus pinaster English PDF [8.754 KB]
Applications industrielles du pin maritime Française PDF [16.300 KB]
Aplicaçoes industriais do pinheiro bravo Português PDF [16.706 KB]

Prototipos de produtos