Eucalyptus. Aplicaciones da Madeira presenta as propiedades da madeira de eucalipto branco, a súa clasificación estrutural e a súa durabilidade natural, xunto con exemplos de obras elaboradas con este recurso forestal.

Esta publicación foi editada polo CIS Madeira, co obxectivo de destacar as posibilidades da madeira de eucalipto producida en Galicia e o seu valor engadido, en diversos usos e aplicacións.

 

Descargas

Documento Idioma Formato
Eucaliptus. Aplicaciones de la Madera Castellano / Inglés PDF [2.791 KB]
Eucalyptus. Wood applications English / Spanish PDF [2.791 KB]