Na industria do moble, gran parte das reclamacións dos consumidores débese á presenza de golpes, rabuños ou defectos de rematado. Habitualmente, a orixe destas incidencias non está no proceso produtivo (sometido a controis de calidade, tanto internos coma externos) se non no ciclo de distribución.
O Manual de boas prácticas na embalaxe recolle a análise do proceso de embalaxe, transporte e almacenaxe, identifica riscos e propón melloras co obxectivo de reducir o número de incidencias.

Este manual é o resultado do "Estudo de mellora na embalaxe e no transporte (EMET Madeira)" realizado polo Clúster dá Madeira e o CIS Madeira. Participaron ademais, o Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA) e cinco empresas galegas dos sectores do mobiliario de fogar, mobiliario de cociña e portas.

Descarga

Documento Idioma Formato
Manual de Boas Prácticas na Embalaxe Galego PDF [857 KB]
Manual de Buenas Prácticas en el Embalaje Castellano PDF [855 KB]